انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیمو ایران

شماره ثبت: 369-3/2-32

دو شنبه 26 آذر ماه 1397  -  Monday, December 17, 2018

ممنوعیت واردات روغن بسته بندی سرخ کردنی

پنجشنبه 1396/08/18

رییس اداره فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی خبر داد :

ممنوعیت واردات روغن بسته بندی سرخ کردنیرییس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  سازمان غذا و دارو از ممنوع بودن واردات روغن بسته بندی سرخ کردنی خبر داد.

دکتر علی اکبر دادمهر، رییس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  سازمان غذا و دارو ،  از ممنوع بودن واردات روغن بسته بندی سرخ کردنی خبر داد.

وی گفت: واردات روغن بسته بندی سرخ کردنی به دلیل حمایت از تولید داخل و همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی ممنوع است.دکتر دادمهر ادامه داد: اگر روغن به صورت خام وارد کشور شود و در کارخانجات تولیدی تصفیه و فرآیندهای دیگر تولید بر روی آن ها صورت گیرد و با برچسب گذاری و ذکر برند داخلی باشد ممانعتی در واردات نخواهد داشت.


منبع: ایفداناثبت دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن کارفرمایی صنعت آبلیمو ایران می باشد