انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیمو ایران

شماره ثبت: 369-3/2-32

دو شنبه 26 آذر ماه 1397  -  Monday, December 17, 2018

مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی آبلیموی ایران

شنبه 18 بهمن ماه 1393
مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره شنبه 93/11/18  با حضور نماینده قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد .

پس از شمارش آراء آقایان مجید حجتی ، مجید قنادان، کریم احمدی، امیرهوشنگ حجتی، جلال محبتی جهرمی اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان منصور ناجی اصفهانی و سعید ممتاز جهرمی بعنوان  اعضای علی البدل هیأت مدیره ، آقایان محمد هاشمی نیز بازرس اصلی و حجت کرمی بعنوان  بازرس علی البدل  انتخاب  شدند.

همچنین در اولین جلسه هیأت مدیره ، آقای مجید حجتی را بعنوان رییس هیأت مدیره، آقای مجید قنادان نائب رییس هیأت مدیره و خانم رویا جعفری شاهی را نیز بعنوان دبیر انجمن صنفی صنعت آبلیموی ایران انتخاب نمودند .

ثبت دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن کارفرمایی صنعت آبلیمو ایران می باشد