کارگاه آموزشی اوزان و بسته بندی با حضور کمیته فنی انجمن صنفی

photo4895704575
زمان: سال 1402

کارگاه آموزشی «الزامات کمیت کالاهای پیش بسته بندی» برای آشنایی با «الزمات استانداردهای بین المللی و کمیت و برچسب گذاری در فرآورده های پیش بسته بندی» توسط کلاوس هلمبولت، مدرس بین المللی سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی،با حضور کمیته فنی انجمن صنفی آبلیمو بهمراه مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی

سایر رویدادهای و گالری تصاویر .....

جلسه کمیته فنی کانون انجمن های صنایع غذایی
کارگاه آموزشی اوزان و بسته بندی با حضور کمیته فنی انجمن صنفی
نشست هم اندیشی دبیر انجمن صنفی کارفرمائی صنعت آبلیموی ایران به همراه اعضا کمیته فنی با ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ،دبیرخانه کمیسیون های تخصصی، مسیری سبز برای تعمیق روابط سازمان ملی استاندارد ایران با تشکل های خصوصی
جلسه کانون انجمن های صنایع غذایی و دبیران
جلسه کمیته فنی انجمن صنفی