نویسنده: adminiranlim

12مطلب موجود می باشد.
اخبار

رعایت پروتکل بهداشتی برای واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی اجباری است


مدیرکل استاندارد تهران تاکید کرد: رعایت پروتکل بهداشتی برای واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی اجباری است مدیرکل استاندارد تهران که با شیوع ویروس کرونا، بازدیدهای سرزده از واحدهای…

اطلاعیه

سال 1401، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی


اخبار مرتبط

کاهش وابستگی ایران به صادرات نفت با رونق صنعت غذا


کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به سمت اقتصاد چند محصولی در صادرات با توجه با پیامدهای منفی تکیه‌ی اقتصاد ایران به درآمدهای…