رویدادهای انجمن

جلسه کمیته فنی کانون انجمن های صنایع غذایی

تاریخ: سال1402

کارگاه آموزشی اوزان و بسته بندی با حضور کمیته فنی انجمن صنفی

تاریخ: سال 1402

نشست هم اندیشی دبیر انجمن صنفی کارفرمائی صنعت آبلیموی ایران به همراه اعضا کمیته فنی با ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ،دبیرخانه کمیسیون های تخصصی، مسیری سبز برای تعمیق روابط سازمان ملی استاندارد ایران با تشکل های خصوصی

تاریخ: سال 1402

جلسه کانون انجمن های صنایع غذایی و دبیران

تاریخ: سال 1400

جلسه کمیته فنی انجمن صنفی

تاریخ: 1396/10

مجمع عمومی انجمن صنفی

تاریخ: 1398/12
سایر رویدادها ....