صنایع غذایی زران

وب سایت: www.iranlimejuice.com
مدیریت: آقای جلال محبتی
تلفن: 65933403-021
تلفن : 65933411-021
فکس:
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: zarjamshahriar@gmail.com
آدرس پستی: شهریار _میدان نماز_شهرک رزکان _روبروی دبیرستان هدف _شرکت زرجام شهریار