نیکوطعام مهر - سرشار

وب سایت: http://www.dalil-co.com
مدیریت: آقای امیرهوشنگ حجتی
تلفن: 6-55525572-021
تلفن :
فکس: 55525583-021
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: info@dalil-co.com
آدرس پستی: تهران ،اتوبان بهشت زهرا، بعد از پل هوایی صالح آباد،خیابان هدایت ، پلاک 3