اعضای کمیسیون تخصصی یکصد و هفدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد تشکیل جلسه دادندجلسه تخصصی یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور نمایندگان اعضای این شورا از وزارتخانه ها، سازمانها، اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی، پیش از ظهر امروز در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.

Rate this post

جلسه تخصصی یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور نمایندگان اعضای این شورا از وزارتخانه ها، سازمانها، اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی، پیش از ظهر امروز در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
در این جلسه استانداردهای موردنظر برای طرح در جلسه آتی شورای عالی استاندارد که با حضور رئیس محترم دولت، برگزار می شود، مورد مطالعه و بررسی تخصصی و کارشناسی قرار گرفت.
در این جلسه که دکتر هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ریاست آن را عهده دار بود، اجرای اجباری استانداردها مرتبط با صنعت نفت، فرآورده های نفتی، خودرو، جایگاه های سوخت، آب آشامیدنی،  نان های سنتی و حجیم، انواع روغن  و چربی های گیاهی و حیوانی، الزامات عمومی خدمات، تبلت ها و همچنین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور مورد بررسی قرار گرفت و در رابطه با زمان اجرای آن اجماع نظر شد.
اجرای اجباری استانداردهای مذکور پس از تایید در شورای عالی استاندارد به سایر دستگاه‌های متولی از سوی دولت ابلاغ می شود.

منبع: سازمان ملی استاندارد

سه شنبه 12 اردیبهشت 1402