بخش خصوصی باید در راستای حکمرانی خوب، به دولت کمک کند

Rate this post

آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: بخش خصوصی و دولت باید با همراهی و همکاری یکدیگر به‌دنبال ارائه راه‌حل‌های مناسب برای اقتصاد کشور باشند.

عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: این روزها عده‌ای با هدف تخریب بخش خصوصی و اتاق ایران، به قدری درگیر حواشی شده‌اند که مسئله اصلی اقتصاد کشور و بخش خصوصی را فراموش کرده‌اند. مهم‌ترین مسئله بخش خصوصی این است که با انسجام و همدلی مشکلات اقتصادی کشور را پیگیری کنند و با همراهی همدیگر، در کنار دولت، مجلس و قوه قضائیه به راه‌حل‌های مناسبی برای گذر از این مشکلات برسند.
آرگون می‌افزاید: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نماینده اقتصاد بخش خصوصی است و باید بتواند نگاه، نظر و مطالبات واقعی خود را به گوش حاکمیت برساند. باید منافع ملی ارجح بر منافع صنفی باشد؛ با پیگیری منافع ملی هر صنف و گروهی هم به منافع خود خواهند رسید و ما به این اعتقاد داریم. برای همین همه باید با همدیگر در این مسیر کار کنیم.
او به نقش و جایگاه اتاق بازرگانی اشاره می‌کند: اتاق‌های بازرگانی مشاور سه قوا هستند و باید در راستای حکمرانی خوب به دولت و قوای سه‌گانه یاری رسانند البته همین اصول را خود هم در پارلمان بخش خصوصی به کار گیرند.
آرگون تاکید می‌کند: بخش خصوصی به دنبال شفافیت، پاسخگویی، چابکی و توجه به نگاه علمی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت است و برای اجرایی شدن همین محورها در اتاق‌های بازرگانی هم تلاش می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید می‌کند: باید در این دوره بتوانیم به ارکان و اصول حکمرانی خوب در عمل در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی توجه کرده و این اصول را عملیاتی کنیم.
او می‌گوید: البته نقش ما به غیر از نقش مشاوره قوا، مطالبه‌گری هم هست. این مطالبه‌گری هم از دولت‌ها معنادار است و هم از خود اتاق‌های بازرگانی. فعالان اقتصادی در دوره جدید از اتاق‌های بازرگانی درخواست دارند که برنامه و مسیر جدیدی را در پیش بگیرند و در این مسیر از همه ظرفیت‌های مجود کشور استفاده کنند تا بتوانند برای موانع و مشکلات کشور راه‌حل ارائه کنند.
به گفته آرگون ما باید تمام اهداف و برنامه‌های خود را در جهت توسعه، ۀو رشد کشور تعریف و تبیین کنیم. پ. نباید به سمت تخریب برویم و انرژی خود را صرف حواشی نکنیم. البته از حاکمیت هم انتظار می‌رود که فرصت و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. نباید اجازه دهیم با تخریب بخش خصوصی و نظر و نگاه آنها، منابع بخش خصوصی و منابع کشور هدر رود.
آرگون تصریح می‌کند: در حال حاضر در آستانه بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه هستیم و حاکمیت و بخش خصوصی باید در کنار هم بخش‌های متعدد این برنامه را بررسی کنند، برنامه‌های گذشته را به دقت مطالعه کرده و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کنند تا در برنامه هفتم توسعه از این محورها در راستای توسعه کشور استفاده شود. همچنین سعی کنیم خطاهای گذشته را بار دیگر تکرار نکنیم.
آرگون می‌گوید: ما نباید اجازه دهیم کارهای اصلی ما به حاشیه برود؛ مهم‌ترین وظیفه بخش خصوصی ارائه راهکار برای مهمترین سند توسعه‌ای کشور است. ما حتماً با همدلی و با استفاده از ظرفیت کارشناسی خود به این مهم تلاش خواهیم کرد.
او معتقد است: بخش خصوصی باید کار برای برنامه توسعه‌ای کشور را محور همدلی، همکاری و همراهی قرار دهد و از همین مسیر با جدید کار برای آینده کشور، اقتصاد و بخش خصوصی آغاز شود.
منبع : فودنا (دوشنبه 12 تیر 1402)