بهفر مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو شد

Rate this post

با حکم رئیس سازمان غذا و دارو، عبدالعظیم بهفر به عنوان سرپرست اداره‌کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی این سازمان منصوب شد.

وی پیشتر نیز این سمت را بر عهده داشت و علاوه بر این مدتی هم سرپرست اداره کل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و سرپرست اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو بوده است.
از مرداد ماه سال گذشته تاکنون محمود آل‌بویه مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با حفظ سمت، سرپرست اداره کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی این سازمان نیز بوده است.

منبع :فودپرس شنبه 12خرداد 1403