تشویق شرکت های برند خارجی به سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و تولید در ایران

Rate this post

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ایجاد شرایط و تشویق سرمایه گذاران و شرکت های برند خارجی به سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به کشور و تولید در ایران با هدف صادرات به منطقه و اتحادیه هایی مانند اوراسیا و تفاهمات و پیمان های منطقه ای مانند G5 یا شانگهای و بریکس خبر داد.

دکتر شاهمرادی با اشاره به اینکه تعداد پروانه صادرات معتبر در حوزه تجهیزت پزشکی به ۶۵۵ می رسد، گفت: تجهیزات پزشکی خط مقدم نظام سلامت است چون از مرحله مراقبت و پیش گیری تا پایش سلامتی و تشخیص و درمان کاربرد حیاتی دارد و در دو بخش اصلی مصرفی و سرمایه ای تعریف شده است.
به گفته وی مواردی از تجهیزات پزشکی که در جراحی کاربرد دارند از حیث مداخله در سه دسته غیر تهاجمی، نیمه تهاجمی و تهاجمی در درمان بیماران استفاده می شوند و با توسعه هوش مصنوعی و افزایش دقت تجهیزات پزشکی تشخیصی کمک شایانی به تشخیص دقیق بیماری ها کرده است.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: نزدیک به ۱۷۰۰ تولیدکننده تجهیزات پزشکی و بیش از ۵۰۰۰ شرکت فعال در حوزه تجهیزات پزشکی داریم.
به گفته وی تسهیل صدور پروانه های تولید از طریق تفویض اختیار به معاونت های غذا و دارو و برون سپاری برخی فعالیت های مرتبط با ارزیابی خطوط تولید و ممیزی های جاری بر اساس آیین نامه تفویض و برون سپاری سازمان، در راستای حمایت از این حوزه دنبال شده است.
منبع : سازمان غذا و دارو چهارشنبه 16 خرداد 1403