دستورات ویژه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برای ارائه تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان و وارد کنندگان برای کاهش مشهود تورم و رشد تولید

Rate this post

۱- صدور مجوز ترخیص به استناد گواهینامه ثبت مواد اولیه،حد واسط. تجهیزات، اجزا و قطعات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی با اعتبار دو ساله.
۲- صدور مجوز ترخیص جهت واردات مواد اولیه، حد واسط و لوازم و تجهیزات مورد مصرف در تولید محصولات نهایی و یا خطوط تولید، توسط واحدهای تولیدی و یا دستگاه‌های مسئول طرح های عمرانی و تاسیسات زیربنایی.
۳- عدم الزام به نمونه برداری و آزمون محموله های وارداتی توسط واحدهای تولیدی در صورت دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری/ اختیاری برای محصول نهایی.
۴- صدور مجوز ترخیص جهت واردات مواد اولیه، حد واسط و لوازم و تجهیزات مورد مصرف در تولید محصول نهایی و یا خطوط تولید توسط شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع ۱ و ۲.
۵- امکان واردات قطعات منفصله خودرو برای واحد های تولیدی توسط زیرمجموعه واحد تولیدی با ارائه قرارداد با تولید کننده یا ارائه نامه رسمی از واحد تولیدی مبنی بر معرفی وارد کننده به عنوان شرکت زیرمجموعه.
۶- صدور مجوز ترخیص به استناد گواهینامه ثبت محصول نهایی برای وارد کنندگانی که به صورت مستمر از یک کشور و یک واحد تولیدی/ عرضه کننده از یک نوع و یک مدل کالا با مشخصات و ویژگی های ثابت وارد می کنند.
۷- اعتبار گواهینامه انطباق COC برای تمامی کالاها به استثنای محموله های غذایی از زمان صدور، به مدت سه ماه می باشد و با تایید و قبول مسئولیت مدیر کل استان، سه مرتبه و هر مرتبه به مدت یک ماه قابل تمدید می‌باشد.
۸-  اعتبار گواهینامه انطباق COC برای محموله های غذایی و محصولات کشاورزی از زمان صدور به مدت یک ماه می باشد و در صورت حفظ کیفیت یا تایید و قبول مسئولیت مدیر کل استان، سه مرتبه و هر مرتبه به مدت یک ماه قابل تمدید می‌باشد.
( کارمزد خدماتی محموله‌های موضوع بند ۷ و ۸ فقط برای بار اول در سامانه محاسبه و دریافت میشود.)
۹- جهت تسریع در انجام آزمون، اولویت انجام آزمون در آزمایشگاه مورد تایید در استان، استان های مجاور و سپس سایر استانها / پژوهشگاه می باشد.
۱۰- امکان بهره برداری از خدمات آزمایشگاه های فعال در صورت نبود ظرفیت های موجود در آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده.
۱۱- صدور مجوز ترخیص به استناد گواهی نامه ثبت نام و نشان تجاری( نمانام )برای کالاهایی با مشخصات و ویژگی‌های مشخص دارای نمایندگی رسمی در کشور.
۱۲- امکان حذف بازرسی در مبدا جهت محموله‌های مواد غذایی که به صورت بسته بندی نهایی برای عرضه به بازار وارد می‌ شود.
۱۳- امکان حذف بازرسی در مبدا برای مواد اولیه مورد مصرف در کارخانجات صنایع غذایی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری / اختیاری ( برای محصول نهایی) با ارائه تاییدیه از وزارت صمت مبنی بر تعیین میزان مجاز واردات بر اساس ظرفیت واقعی تولید.
۱۴- الزام به ارائه گواهی بازرسی در مبدا جهت واردات کلیه فرآورده های سوختی برای جلوگیری از واردات سوخت بی کیفیت .
۱۵- عدم الزام به نمونه برداری و آزمون جهت محموله های وارداتی توسط ملوانان، پیله وران و تعاونی‌های مرزنشین.

منبع : سازمان ملی استاندارد

سه شنبه 12 اردیبهشت 1402