مرتضوی و قاضی عسگر نمایندگان صنعت غذا در کنفدراسیون صادرات شدند

Rate this post

یوسف قاضی عسگر عضو هیئت مدیره شرکت دانا و مدیرعامل شرکت بیسکوییت فرخنده به عضویت هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات درآمد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه کنفدراسیون صادرات ایران، هیات مدیره دوره هفتم کنفدراسیون صادرات ایران انتخاب شدند و با رای هیات مدیره، محمد لاهوتی برای چهارمین دوره متوالی به عنوان رئیس انتخاب شد.

در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه کنفدراسیون صادرات ایران که روز دوشنبه ۷ خرداد در اتاق ایران برگزار شد، با رأی اعضای حاضر در مجمع، هیات مدیره دوره هفتم کنفدراسیون صادرات ایران انتخاب شدند.

بر اساس آرای اخذ شده، محمدرضا مرتضوی با ۲۷ رأی، قدیر قیافه با ۲۶ رأی، محمد لاهوتی با ۲۶ رأی، حسن احمدیان با ۲۳ رأی، بابک عابدین با ۲۱ رأی، سیدیوسف قاضی عسگر با ۱۹ رأی و ابوالفضل اقبالیون با ۱۶ رأی به‌عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

همچنین حامد چمن رخ با ۱۳ رأی و محمدرضا طلایی با ۹ رأی به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

جمشید نفر با ۲۲ رأی بازرس اصلی و محمود بنکدارنیا با ۴ رأی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

در این نشست، با رأی هیات مدیره دوره هفتم کنفدراسیون صادرات ایران و به‌اتفاق آرا، محمد لاهوتی برای چهارمین دوره متوالی به‌عنوان رییس کنفدراسیون انتخاب شد.

همچنین محمدرضا مرتضوی و قدیر قیافه به‌عنوان نواب رییس هیات مدیره، بابک عابدین به‌عنوان خزانه‌دار و عضو هیات مدیره، حسن احمدیان، ابوالفضل اقبالیون به‌عنوان اعضای هیات مدیره و سیدیوسف قاضی عسگر به‌عنوان منشی و عضو هیات مدیره، انتخاب شدند.

در ادامه، با پیشنهاد رئیس کنفدراسیون صادرات و با تصویب هیات مدیره، محمدمهدی طباطبایی به‌عنوان دبیر کل کنفدراسیون در دوره هفتم انتخاب شد.

منبع :آگروفود نیوز شنبه 12خرداد 1403