جلسه کمیته فنی کانون انجمن های صنایع غذایی

کمیته-19-اردیبهشت1
زمان: سال1402

سایر رویدادهای و گالری تصاویر .....

مجمع فوق العاده وعادی انجمن صنفی
جلسه کمیته فنی کانون انجمن های صنایع غذایی
کارگاه آموزشی اوزان و بسته بندی با حضور کمیته فنی انجمن صنفی
نشست هم اندیشی دبیر انجمن صنفی کارفرمائی صنعت آبلیموی ایران به همراه اعضا کمیته فنی با ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ،دبیرخانه کمیسیون های تخصصی، مسیری سبز برای تعمیق روابط سازمان ملی استاندارد ایران با تشکل های خصوصی
جلسه کانون انجمن های صنایع غذایی و دبیران