کارشناس سازمان غذا و دارو خبر داد؛ استانداردهای آبلیموی طبیعی اصلاح می شود

Rate this post

کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: تهیه پروتکل نمونه برداری از آبلیموی طبیعی جهت بازبینی و تجدید نظر استاندارد ۱۱۷ ویژگی های آب لیمو ترش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس معصومه تکلو کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اعتراض تعدادی از واحدهای تولیدکننده آبلیمو از لیموی تاره به ویژگی های مندرج در استاندارد ملی آبلیمو به شماره ١١٧ و پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیوی ایران به اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی مبنی بر تجدید نظر استاندارد ملی مربوطه، پروتکلی با همکاری انجمن  فوق و سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو تدوین گردید.

وی اضافه کرد: در این پروتکل مقرر شد از تمامی گونه های لیموترش lime مناطق مختلف ایران مانند جهرم، میناب، رودان و… نمونه برداری شده و در ٢٢ واحد تولیدی محصول آبلیمو ترش تولید و ویژگی های آن در دو اداره کل آزمایشگاه کنترل عذا و دارو و سازمان ملی استاندارد اندازه گیری شود.

تکلو با اشاره به اینکه اندازه گیری ویژگی های آبلیموی حاصله در مرحله دوم از آبلیموی تهیه شده در مرحله قبل در حال انجام می باشد تصریح کرد:  به محض پایان یافتن مرحله دوم و اخذ نتایج مربوطه، بررسی و مقایسه نتایج مرحله اول با مرحله دوم، ویژگی های آبلیموی طبیعی از لیمو تازه بازنگری خواهد شد.

منبع : مهر  10 مرداد 1395