کنترل شرایط بهداشتی انبارهای مواد غذایی و آشامیدنی

Rate this post

سرپرست اداره کل امور فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: انبارهای مواد غذایی و آشامیدنی به صورت مستمر ارزیابی و شرایط بهداشتی انبارش در این مراکز کنترل و رتبه بندی می‌شود.

عبدالعظیم بهفر، با اشاره به اینکه وفق قانون موارد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی، نظارت بر مراکز نگهداری و سردخانه‌ها مشمول اخذ مجوزهای بهداشتی است، اظهار کرد: اداره کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با هدف کنترل شرایط بهداشتی در مراکز نگهداری مواد و فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، پس از بازنگری حداقل ضوابط فنی بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده‌های غذایی و بهداشتی در ۱۳۹۳، به صورت مستمر اقدام به ارزیابی شرایط بهداشتی انبارش در مراکز مذکور و رتبه بندی آنها می‌کند.

وی افزود: در صورت عدم رعایت شرایط قابل قبول سازمان غذا و دارو در انبارهای مواد خوراکی و یا آشامیدنی مطابق با قانون برخورد خواهد شد.
به گفته بهفر، نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی در انبارها و مراکز نگهداری فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی به منظور کنترل و حفظ سلامت محصولات و در پی آن سلامت جامعه ضروری است و بخش مهمی از زنجیره تأمین غذا محسوب می‌شود.
منبع :فودنا شنبه 26خرداد 1403