صنایع غذایی کوهک

وب سایت: http://www.koohakfood.com
مدیریت: آقای یونس احمدی
تلفن: 65433636-021
تلفن :
فکس: 65433646-021
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: info@koohakco.com
آدرس پستی: تهران، ملارد ، صفادشت